Лечебна педагогика

Submitted by admin on Вт., 25/05/2017 - 14:02

Антропософската лечебна педагогика е област от антропософската медицина, която е насочена към деца и младежи, нуждаещи се от специална душевна грижа. Иначе извън духовно-научния подход те са наричани „специални”, „проблемни”, „сопчета” и т.н., с отношение и разбиране, както личи по думите, диаметрално противоположни. Антропософската медицина, педагогика и терапия, се отнасят към тези деца като към „специални”, но в смисъла на равнопоставени на всички останали.

Антропософска арт-терапия

Submitted by admin on Вт., 25/05/2017 - 13:56

„Ако искаме да опишем терапията с изкуство, необходимо е да кажем нещо за нейния произход, което е точно толкова важно, колкото и самата практика, развила се от него. Преди всичко, този произход води началото си от жизненото дело на Рудолф Щайнер, както то е представено в антропософията.
В тази философия, както земята, така и човешкото същество, са описани като живи организми, които еволюират между духа и материята.

За работата с биографията

Submitted by admin on Вт., 25/05/2017 - 11:34

Съвременният човек има огромна нужда да се познае, да се върне към себе си, да се самоопредели, да проследи нишката на своя живот във време, в коeто все повече късаме корените си и обръщаме гръб на човешкото в човека, когато спираме да общуваме душа с душа, във време, в коeто виртуалното пространство стана нашия „дом”, „любим”, „любима”, място за пазаруване, място за работа, за игра, за любов...

Изкуството на речта

Submitted by admin on Ср., 24/05/2017 - 18:46
Откъси от лекция, изнесена на 26 август 1923 г. от Р. Щайнер „Изкуството на речта – нарочно използвам израза „изкуството на речта”, за да опиша поезията – е по-всеобхватно и универсално от другите изкуства, защото то може да включи други форми на изкуство в своята форма. Може да се каже, че изкуството на поезията е изкуство на речта, което при един поет работи по-пластично, а при друг – по-музикално. Може да се каже, че дори живописта влиза в изкуството на речта.

Антропософска терапия с пеене

Submitted by admin on Ср., 24/05/2017 - 18:39

Създателка на това терапевтично направление е известната за времето си шведска оперна певица Валборг Вербек-Свердстрьом. Заедно с Рудолф Щайнер, който дава на света учението, идеите и светогледа на Антропософията, както и редица практически направления, произлезли от тези идеи, те създават упражнения, свързани с вокализиране на гласните и съгласните звукове, по начин, по който биват изживявани от човешкото същество като дълбоко душевен и физически процес.

 

Същност на ритмичния масаж по д-р Ита Вегман и д-р Маргарете Хаушка

Submitted by admin on Ср., 24/05/2017 - 18:09

Антропософската лечебна наука е метод, разработен от учения и философ Рудолф Щайнер в съвместна работа с д-р Ита Вегман. Тя преработва методите на Шведския масаж и създава заедно с д-р Маргарете Хаушка т.нар. Ритмичен масаж. Този масаж се числи от 1930год. към използваните терапевтични методи в Aнтропософската медицина.