Хайнц-Хартмут Фогел: Азовата организация на човека и сърцето (5)

Submitted by admin 2 on Вт., 12/02/2019 - 21:26

Възгледът на Гьоте за човека и природата, задълбочен благодарение на антропософията на Рудолф Щайнер, ни дава възможност да преоткрием силата на четирите члена на човешко същество в четирите основни органа: сърцето, белите дробове, черния дроб и бъбреците.

Хайнц-Хартмут Фогел: Четиричленността в човешкото същество и природата. Азов принцип. (4)

Submitted by admin 2 on Съб., 02/02/2019 - 07:52

Когато човек гледа заобикалящата го природа, той различава неорганичния свят на минералите, живия свят на растенията и одушевения, сетивен свят на животните. Познаването и диференцирането на външната природа става възможно за човека затова, защото в него действат минерализиращи, формиращи и душевни сили, които в смисъла на описаната по-горе трансформация се освобождават в неговата душевно-духовна способност да преживява.

Хайнц-Хартмут Фогел: Тройният принцип Sal, Merkur, Sulfur - в основата на полярността и принципа на метаморфозата (3)

Submitted by admin 2 on Съб., 26/01/2019 - 18:56

В своите лекции, четени на лекарите, преди всичко в първия медицински курс[1] (1920 год.), Рудолф Щайнер отново се обърна към тричленната организация на човека във връзка с разглеждането на субстанциите.

Таг